Al meer dan 600 deelnemers voor stichting ImtechClaim.nl

  • -

Al meer dan 600 deelnemers voor stichting ImtechClaim.nl

Sinds de oprichting van stichting ImtechClaim.nl hebben zich tot medio augustus 2016 al meer dan 600 deelnemers zich aangemeld.

Inmiddels is aan iedere deelnemer zowel de deelnameovereenkomst en het inventarisatieformulier toegezonden en hebben wij het overgrote deel ook al geretourneerd gekregen. Deze week wordt aan iedere deelnemer per e-mail ook een update gestuurd.

De stukken worden verder geïnventariseerd en aan elke deelnemer is gevraagd digitaal nadere gegevens te verstrekken over de grootte van zijn portefeuille. Gelet op het grote aantal deelnemers zal dit enige tijd duren.

Met vriendelijke groet,
namens stichting ImtechClaim.nl

mr. P. Leijsen


Imtech gedupeerde? Doe mee met de massaclaim!