Banken gaven onjuiste voorstelling van zaken

  • -

Banken gaven onjuiste voorstelling van zaken

Huidige situatie toont aansprakelijkheid aan

Uit een analyse van de recente ontwikkelingen blijkt dat in oktober 2014 niet alleen de directie van Imtech, KPMG maar ook de emissie begeleidende banken een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven aan beleggers.

Ten tijde van de tweede emissie werd aangegeven dat het bedrijf de zaak volledig onder controle had. Er zouden geen nieuwe verliezen komen op bestaande projecten en het werkkapitaal zou worden geminimaliseerd. Imtech zou herstellen en er zou in 2015 een kleine winst komen.

Uit de huidige situatie blijkt echter dat er wel verliezen waren op destijds bestaande projecten en dat er toch extra geld nodig is voor wettelijke verplichtingen. Tegelijkertijd is de uitstaande schuld sterk opgelopen, mede door de behoefte aan extra werkkapitaal. Deze zaken zijn niet alleen verzwegen door de directie van Imtech en haar accountant, maar ook de emissie begeleidende banken. ING, Commerz Bank, ABN AMRO en Rabobank hebben nagelaten om er in de prospectus melding van te maken. Middels 2 emissies werd een bedrag ter grote van 1,188 miljard euro opgehaald. Dat bedrag is geheel terecht gekomen bij de banken ter financiering van aflossing, rente en kosten.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Imtechclaim.nl: ”Uit een reconstructie van de stichting blijkt dat niet alleen de directie van Imtech bij de aandelenemissie van oktober 2014 de zaak te rooskleurig heeft doen voorkomen, maar dat ook de emissie begeleidende banken een kwalijke rol hebben gespeeld. Door in de prospectus een onjuist beeld te schetsen van de situatie hebben aandeelhouders van Imtech enorme verliezen geleden. Hiermee begint de Imtechzaak steeds meer overeenkomsten te vertonen met World Online, waar banken ook essentiële zaken buiten de prospectus lieten en daardoor enorme bedragen aan schadevergoeding moesten betalen.”

“Daarnaast is vandaag vast komen te staan dat op basis van nieuwe ‘prepack’-wetgeving aan de banken extra zekerheden verstrekt zijn. Dit is ‘niet juist’ en de bewindvoerders doen er goed aan dat zij de banken vragen om daar direct afstand van te doen”, aldus mr. Dries Beljon, advocaat van de stichting.