Nieuwsbrief, mei 2017

  • -

Nieuwsbrief, mei 2017

NIEUWSBRIEF, 12 mei 2017

Geachte deelnemers,

Het afgelopen jaar heeft de stichting nader (feiten)onderzoek verricht in het Imtechdrama en tot het uiterste getracht met de verantwoordelijke personen te komen tot een minnelijke regeling. De hoofdrolspelers hebben daarbij allemaal een eigen advocaat gekozen. Na diverse brievenrondes, hebben deze advocaten laten weten dat zowel de oud-bestuurders, de oud-commissarissen als de controlerend accountant hiertoe niet bereid zijn.

De stichting bereidt daarom nu een grote rechtszaak voor tegen de verschillende verantwoordelijken, te weten:

1. De heer G.J.A van de Aast
2. De heer R.J. A. van der Bruggen
3. De heer B.R.I.M. Gerner
4. De heer J. Turkesteen
Oud-CEO
Oud-CEO
Oud-CFO
Oud-CFO
5. De heer R.M.J. van der Meer
6. De heer C.J.A. van Lede
7. Mevrouw M.E. van Lier-Lels
8. De heer B. van der Veer
Voorzitter RvC
Voorzitter RvC
Voorzitter RvC
Vice-voorzitter RvC
9. Mevrouw R.D van Andel
10. De heer J.M.G.C Cremers
11. De heer E.A. van Amerongen
12. De heer A. van Tooren
13. De heer J.J. De Rooij
14. De heer P.C. van Gelder
RvC
RvC
RvC
RvC
RvC
RvC
15. De heer W. Riegman RA
16. KPMG Accountants N.V.
Verantwoordelijk register-accountant
Controlerende accountantsorganisatie

 

Ook tegen de bij de emissie betrokken banken zijn wij voornemens stappen te ondernemen.

Wij gaan ervan uit dat wij u komende maand verder in detail over de voortgang kunnen informeren.