Informatie over de ImtechClaim

De ImtechClaim

Na de publicatie van fraude door Imtech bij een pretpark voor ruim 100 miljoen euro in Polen kelderde op 4 februari 2013 de koers van het aandeel IMTECH dramatisch. In 1 dag zagen beleggers de waarde van hun aandelen dalen van € 19,65 naar € 10,20. Een koersval van maar liefst 48,09%.

Niet veel later – op 5 februari 2014 – bleek dat de vrouw van een Imtech topman aandelen bezat in het bewuste pretpark.

Op 6 februari 2013 daalde de koers van het Imtech aandeel opnieuw fors met 9,54%, toen bleek dat er ook sprake was van fraude in Duitsland. Om vervolgens op 27 februari 2013 met 11,43% naar € 8,61 te dalen nadat bekend werd gemaakt dat de totale fraude in Duitsland en Polen samen € 300 miljoen bedroeg. Later op 23 april 2013 werd de fraude zelfs nog verder naar boven bijgesteld naar € 370 miljoen euro.

Sinds het bekend worden van de fraude is het aandeel Imtech in een vrije val terecht gekomen. Niet alleen spelen de bestuurders van Imtech hierin een dubieuze rol. Ook de diverse bij Imtech betrokken banken hebben – op zijn zachtst gezegd – behoorlijk steken laten vallen. Zij spelen een dubieuze dubbelrol en zijn aandeelhouder, emissie-begeleider en schuldeiser tegelijk.

Zo leende de inmiddels vertrokken Rabobank topman Sipko Schat, 3 dagen voor het bekendmaken van de fraude, 200 miljoen euro aan zijn vriend, Imtech baas, Gerard van de Aast en kwam de AFM op 22 juli 2013 met de melding dat diverse ING onderdelen daags voor de emissie hun belangen in Imtech fors hadden uitgebreid.

ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en Commerzbank bepalen via de aandeelhoudersvergadering feitelijk het (emissie)beleid van Imtech ten gunste van zichzelf. De opbrengst van de emissie ter grote van 1,188 miljard euro is daardoor geheel bij de banken terechtgekomen ter financiering van aflossing, rente en kosten. Hierdoor hebben de banken zichzelf bevoordeeld ten opzichte van de gewone aandeelhouder.

Emissies leiden bovendien keer op keer tot verdere verwatering van de aandelen.

Stichting Imtechclaim zet zich in voor aandeelhouders die schade hebben geleden door het handelen van Imtech, haar bestuurders en commissarissen en de diverse banken.

Stichting Imtechclaim zet zich in voor schadeloosstelling van gedupeerde aandeelhouders door oud-bestuurders, oud-commissarissen, de accountant (KPMG) en de emissie begeleidende banken. Stichting Imtechclaim procedeert niet. Stichting Imtechclaim brengt geen percentages voor succes inrekening en vraagt geen vaste bijdrage. Stichting Imtechclaim verhaalt alle door haar gemaakte kosten op de schadeveroorzakende partijen.

Wanneer u wel wil procederen dan verwijzen wij u door naar Imtech Shareholders Action Group.  Imtech Shareholders Action Group procedeert op basis van no cure no pay. Bij succes betaalt u achteraf 25% over het resultaat dat de Imtech Shareholders Action Group voor u behaalt. Wanneer u wil deelnemen gaat u een aparte overeenkomst aan met Imtech Shareholders Action Group. Voor meer informatie zie www.ImtechShareholdersActionGroup.nl