FAQ

Meest gestelde vragen

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van 23 december 2017 hebben wij diverse vragen ontvangen die zien op de overeenkomst met Imtech Shareholders Action Group. Deze overeenkomst dient door alle deelnemers ondertekend te worden om deel te kunnen nemen aan de schadeclaim.

De meest voorkomende vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

Wat is het doel van de stichting Imtechclaim?

Stichting Imtechclaim zet zich in voor benadeelde beleggers in aandelen Imtech.

Voert Stichting Imtechclaim zelf juridische procedures?

Nee, stichting Imtechclaim voert geen juridische procedures tegen oud-bestuurders, oud commissarissen, KPMG als verantwoordelijke accountant en/ of banken.

Heeft stichting Imtechclaim de verjaring collectief gestuit?

Ja, Stichting Imtechclaim heeft de verjaring rechtsgeldig collectief gestuit op basis van een arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014. In die uitspraak bepaalde de Hoge Raad dat een rechtspersoon in de zin van artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek (een stichting of vereniging die opkomt voor collectieve belangen, waaronder Stichting Imtechclaim) de verjaring van rechtsvorderingen van personen wier gelijksoortige belangen hij ingevolge zijn statuten behartigt, kan stuiten door een aanmaning of mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Stichting Imtechclaim verwijst voor juridische procedures op basis van no cure no pay door naar Imtech Shareholders Action Group. Waarom is dat?

Imtech Shareholders Action Group voert individuele procedures op basis van no cure no pay. Individuele procedures hebben de voorkeur boven collectieve procedures omdat in een collectieve procedure geen schade kan worden gevorderd. Bij individuele procedures is dit wel het geval. Op deze wijze kan er sneller tot een resultaat worden gekomen.

Waarom kan er in een collectieve procedure/massaclaim geen schade worden gevorderd en wel in een individuele procedure?

De wet laat niet toe om in collectieve procedures schade te vorderen. In art 3:305a Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat in een collectieve procedure enkel een verklaring voor recht kan worden gevorderd. De wetgever is al wel jaren bezig om dit te wijzigen, echter op korte termijn is er geen zicht op dat deze wijziging wordt doorgevoerd.