FAQ

De meest voorkomende vragen hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

Wat is het doel van de stichting Imtechclaim?

Stichting Imtechclaim zet zich in voor benadeelde beleggers in aandelen Imtech.

Voert Stichting Imtechclaim zelf juridische procedures?

Nee, stichting Imtechclaim voert geen juridische procedures tegen oud-bestuurders, oud commissarissen, KPMG als verantwoordelijke accountant en/ of banken.

Heeft stichting Imtechclaim de verjaring collectief gestuit?

Ja, Stichting Imtechclaim heeft de verjaring rechtsgeldig collectief gestuit op basis van een arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014. In die uitspraak bepaalde de Hoge Raad dat een rechtspersoon in de zin van artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek (een stichting of vereniging die opkomt voor collectieve belangen, waaronder Stichting Imtechclaim) de verjaring van rechtsvorderingen van personen wier gelijksoortige belangen hij ingevolge zijn statuten behartigt, kan stuiten door een aanmaning of mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 Burgerlijk Wetboek.