Over ons

Stichting ImtechClaim zet zich in voor waarheidsvinding in het Imtechdebacle en voor de belangen van aandeelhouders die schade hebben geleden door het handelen van Imtech, haar bestuurders en commissarissen, de controlerende accountant KPMG, de opstellers van het report2shareholders (De Brauw en EY) en de diverse banken. De stichting doet daarbij diepgravend onderzoek naar alle malversaties die hebben plaatsgevonden. Het Financieel Dagblad van 10 april 2021 heeft hierover nog uitvoerig verslag gedaan.

Ook nu in april 2021 kunt u zich als aandeelhouder nog kosteloos inschrijven voor een mogelijke schadeloosstelling. U kan dit doen via de website van de Imtech Shareholders Action Group BV, via onderstaande link:

Klik hier voor inschrijving als aandeelhouder Imtech voor schadeloosstelling

Met vriendelijke groet,
namens Stichting ImtechClaim

mr. Pieter Lijesen
voorzitter