Over ons

Stichting ImtechClaim zet zich in voor waarheidsvinding in het Imtechdebacle en voor de belangen van aandeelhouders die schade hebben geleden door het handelen van Imtech, haar bestuurders en commissarissen, de controlerende accountant KPMG, de opstellers van het report2shareholders (De Brauw en EY) en de diverse banken. De stichting doet daarbij diepgravend onderzoek naar alle malversaties die hebben plaatsgevonden. Het Financieel Dagblad van 10 april 2021 heeft hierover nog uitvoerig verslag gedaan.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting ImtechClaim

mr. Pieter Lijesen
voorzitter