Over ons

Over de Stichting ImtechClaim

Stichting ImtechClaim zet zich in voor aandeelhouders die schade hebben geleden door het handelen van Imtech, haar bestuurders en commissarissen, de controlerende accountant en de diverse banken. De stichting doet daarbij diepgravend onderzoek naar alle malversaties die hebben plaatsgevonden en neemt deze nieuwe informatie mee in de procedure en/of onderhandelingen met Imtech cs.

Stichting Imtechclaim werkt daarbij in samen met Imtech Shareholders Action Group.

Deelname kan op basis van no cure no pay en uitsluitend door aanmelding bij Imtech Shareholders Action Group. Wanneer u wil deelnemen gaat u een aparte overeenkomst aan met Imtech Shareholders Action Group. zie www.Imtechshareholdersactiongroup.nl

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) sloot eerder al een schikking met de bestuurders van Imtech en de controlerend accountant.

Deze schikking doet echter geen recht aan de situatie:

  1. De schikking geldt – kort gezegd – enkel voor VEB-leden;
  2. De schikking is zeer matig en beperkt zich tot een compensatie tussen 50 eurocent en 1 euro per aandeel; en
  3. De schikking beperkt zich tot de Poolse fraude en is een uitvloeisel van de angst dat Imtech niet meer zou kunnen betalen dan een laag schadebedrag.

Stichting ImtechClaim stelt zich op het standpunt dat de schikking onvoldoende is en dat de banken een dubieuze dubbelrol hebben gespeeld in de enorme koersdaling van het aandeel Imtech.

Naast Imtech, haar (ex-)bestuurders en commissarissen en KPMG als controlerend accountant van Imtech richt de stichting zich dus ook op de banken.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting ImtechClaim

 

mr. Pieter Lijesen
voorzitter

Pieter Lijesen

Pieter Lijesen

(voorzitter)

Dries Beljon

(advocaat)