Registreren bij Stichting ImtechClaim

Registreren bij Stichting ImtechClaim

Stichting ImtechClaim komt op voor aandeelhouders die gedupeerd zijn door Imtech, haar ex- bestuurders, haar ex-commissarissen, de accountant (KPMG) en de emissie begeleidende banken.  Stichting ImtechClaim heeft als enige voor alle gedupeerde deelnemers de verjaring naar alle aansprakelijke partijen tijdig gestuit. Dit geldt zowel voor huidige als toekomstige deelnemers van de stichting.

Indien u wenst deel te nemen aan de rechtszaak tegen Imtech c.s. dan ontvangt u na registratie informatie over de wijze waarop u kunt deelnemen aan de rechtszaak tegen Imtech c.s.

Pas na ontvangst van deze informatie en het ondertekenen en goedkeuren van de bijgevoegde opdrachtovereenkomst neemt u deel aan de rechtszaak.

Om u te registreren als belanghebbende dient u eerst onderstaande basisgegevens in te vullen en akkoord te gaan met het reglement van Stichting ImtechClaim.

Vanwege bescherming van privacy en beveiliging van data werken wij met een dubbele link-registratie.

U dient daarvoor het volgende te doen:

Na invullen van onderstaande gegevens klikt u op aanmelden. Vervolgens gaat u naar:

  1. INLOGGEN en daar dient u uw privé-link aan te vragen
  2. Daarna ontvangt u van ons ter bevestiging twee  emails , één met daarin een privé-link om aanvullende gegevens op te geven of uw gegevens te wijzigen en een tweede email met daarin de voorwaarden voor deelname en de opdrachtbevestiging voor deelname aan de rechtszaak. In de emails die u ontvangt wordt uitgelegd wat u moet doen.

 

Inschrijfformulier


Imtech gedupeerde? Doe mee met de massaclaim!